Cáp quang

Cáp sợi quang LS Simple ™ được thiết kế và phát triển bởi LS, có thể đáp ứng các loại cấu trúc và yêu cầu lắp đặt khác nhau dựa trên các hoạt động nghiên cứu, phát triển và kinh nghiệm sản xuất.

Cáp quang LS có thể được ứng dụng trong nhiều trường hợp bao gồm các trường hợp lắp đặt trong nhà, ngoài trời, ống dẫn và chôn lấp trực tiếp.