Quản lý ESG

   Bộ phận LS Cable&System Vietnam cam kết nỗ lực hết mình để bảo vệ môi trường toàn cầu dựa trên các chính sách môi trường toàn cầu sau đây nhằm tôn trọng các giá trị con người và tạo ra một xã hội thịnh vượng và bền vững.

   Chúng tôi nhận thức rằng môi trường tốt đẹp là yếu tố thành công chính cho tất cả các công ty và tạo ra giá trị doanh nghiệp thông qua quản lý môi trường tích cực.

   Trong suốt quá trình phát triển, sản xuất, kinh doanh và thải bỏ sản phẩm, chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và giảm thiểu chất gây ô nhiễm cho toàn nhân loại.

   Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các quy định và thỏa thuận về môi trường ở Châu Âu, thực hiện quản lý môi trường tích cực và công bố những thành tựu của mình tới toàn thế giới.

   An toàn tại nơi làm việc

   Chúng tôi đang thúc đẩy sự hợp tác kỹ thuật với các công ty con trong và ngoài nước để nâng cao quản lý
   HSE và giảm thiểu các tai nạn liên quan.

   Chứng nhận SCL (Nhà lãnh đạo văn hóa an toàn)

   LS Cable coi an toàn tại nơi làm việc là ưu tiên hàng đầu và đã đạt được Chứng nhận Nhà lãnh đạo văn hóa an toàn (SCL), một chứng nhận an toàn quốc tế. SCL là một hệ thống đánh giá mức độ văn hóa an toàn, bao gồm nhận thức và hành vi an toàn của nhân viên, cũng như các hệ thống và quy trình quản lý an toàn, sau khi sàng lọc nghiêm ngặt 18 hạng mục trong sáu lĩnh vực, bao gồm các chính sách về lãnh đạo và an toàn.

   LS Cable tiếp tục thúc đẩy quản lý an toàn toàn diện để thiết lập văn hóa nơi làm việc an toàn.

   Đóng góp xã hội

   Nhóm tình nguyện quốc tế dành cho học sinh đại học

   LSCV đã cử một nhóm tình nguyện bao gồm các sinh viên đại học, các chuyên viên và nhân viên xây dựng các ngôi trường quy mô 8 đến 10 lớp học mỗi năm. Cho đến nay, đã xây dựng được tổng cộng 14 ngôi trường mơ ước tại Hải Phòng, Hải Chính, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Việt Nam. Trước tình hình khó khăn trong việc về nước do COVID-19, thay vì cử tình nguyện viên, trung tâm y tế hiện có của trường đã được sửa chữa, thay thế bằng các hoạt động hỗ trợ thuốc và thiết bị y tế để học sinh tiểu học Việt Nam được hưởng các dịch vụ y tế ngày càng cải thiện.

   TOP