Viễn thông

      LS Cable & System đang xây dựng các mạng kỹ thuật số trên thế giới với công nghệ viễn thông tiên tiến để truyền tải một lượng lớn dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy. Để đáp ứng những thách thức ngày càng gia tăng trong ngành truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, chúng tôi cung cấp các sản phẩm công nghệ cao cần thiết cho việc triển khai các hệ thống đa phương tiện khác nhau như mạng viễn thông tốc độ cao 4G.

      Cáp quang

      TOP