Telecommunication

   LS Cable & System is building the digital networks of the world with innovative telecommunication technology to transmit vast amounts of data swiftly and reliably. To meet the growing challenges in the rapidly changing communication industry, we supply high-tech products that are essential for implementing various multimedia systems such as 4G high-speed telecommunication networks.

   Cáp quang ngầm

   Có hai loại cáp quang ngầm. Loại thứ nhất là cáp quang đường ống, loại mà việc định tuyến và hoạt động diễn ra trong đường ống thông tin đã lắp đặt, Loại thứ hai là cáp quang chôn trực tiếp, được chôn trực tiếp xuống đất nơi khó lắp đặt đường ống. Cáp quang đường ống dẫn có cấu trúc ống mềm, thông thường do các đặc tính cơ học và môi trường được đáp ứng bởi các đường ống dẫn thông tin, do đó không cần lớp bọc bổ sung. Cáp quang chôn trực tiếp tiếp xúc với các môi trường ngoại vi khác nhau; do đó cần có cấu trúc của các ống mềm với lớp bọc đặc biệt.

   Loại và mục đích sử dụng

   • Cáp quang dùng trong đường ống
     - Một cấu trúc ống mềm, thông thường nơi mà việc định tuyến và hoạt động diễn ra trong ống thông tin được lắp đặt ngầm
     - Được phân loại thành loại ngập nước và loại lõi khô (keo đông thông thường, và keo đông đặc biệt để dễ loại bỏ) theo phương pháp chống thấm tại lõi. Chúng tôi có một loạt các sản phẩm của tất cả các cobies loại khô.
    
   • Cáp quang chôn trực tiếp
     - Cáp quang chôn trực tiếp được chôn trực tiếp xuống đất. Cấu trúc vỏ bọc đặc biệt được áp dụng.
     - Được phân loại thành loại ngập nước và loại lõi khô (keo đông thường, và keo đông đặc biệt để dễ loại bỏ) theo phương pháp chống thấm tại lõi. Chúng tôi có một loạt các sản phẩm của tất cả các cobies loại khô.
     - Được phân loại thành vỏ bọc kim loại với băng thép và vỏ bọc phi kim loại với vỏ FRP phẳng.

    

   Các ưu điểm

   • Cáp quang dùng trong đường ống
     - Dễ dàng nhận biết sợi cáp quang và ống
     - Đủ độ tin cậy trong việc định tuyến và hoạt động

   • Cáp quang chôn trực tiếp
    - Dễ dàng nhận biết các sợi cáp quang và ống
    - Cấu trúc ổn định cho phép bảo vệ cáp bên trong và vỏ cáp
    - Phù hợp để bảo vệ cáp khỏi các loài gặm nhấm (Vỏ bọc băng thép kim loại và vỏ bọc FRP phẳng phi kim loại)

    

   Các chức năng chính

   • Cáp quang dùng trong đường ống
     - Mạng đường dài và mạng thuê bao có thể hoạt động trong các đường ống thông tin đã lắp đặt
     - Mạng đường trục quang có thể được áp dụng cho các đường xe tải và mạng phân phối

   • Cáp quang chôn trực tiếp
     - ở những khu vực khó lắp đặt đường ống, các mạng đường dài và mạng thuê bao chọn chôn trực tiếp
     - Mạng đường trục quang có thể được áp dụng cho các đường xe tải và mạng phân phối

   Danh sách

   Sản phẩm liên quan

   TOP