• Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới

Giải pháp của LSCV

Tiêu đề

LS Cable & System and Korea Electrotechnology Research Institute enter into a MOU…

Photograph) CTO Lee In Ho and Myeong Seong-ho, President of Korea Electrotechnology Research Institute, are posing for a picture after signing the MOU at LS Cable & System Seoul Office (LS Yongsan Tower). ■ Joint research on new materials…

LS Cable & System completes construction of Indonesian power cable plant

Photograph) From left : Energy and Mineral Resource Minister of Indonesia Arifin Tasrif, AG Group Chairman Panji Winata, LSAGI Chairman Kim Hyun-woo, Industry Minister Agus Gumiwang Kartasasmita, Korean Ambassador to Indonesia Park Tae-sung, Investment…

Giới thiệu về LS Cable & System

 • Vốn đầu tư:
  triệu USD
 • Doanh thu:
  triệu USD
 • Nhân sự:
 • Công ty:
 • Giá trị số 1 của chúng tôi

  Khách hàng là trên hết

  Làm hài lòng khách hàng thông qua sự khác biệt
 • Giá trị số 2 của chúng tôi

  Một LS C&S

  Tối đa hóa sức mạnh tổng hợp thông qua truyền thông
 • Giá trị số 3 của chúng tôi

  Quy tắc & Trách nhiệm

  Đóng vai trò là một công dân doanh nghiệp công bằng
 • Giá trị số 4 của chúng tôi

  Chuyên môn

  Đổi mới không ngừng thông qua sự thấu hiểu
TOP
TOP