• Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới

Giải pháp của LSCV

Tiêu đề

LS C&S Conducting Electrical Safety Inspections in Traditional Markets for Chuseok

Photograph) LS C&S workers installing the IoT-based remote cable management system at Yangdong Bokgae Shopping Center in Gwangju, Jeollanam-do on August 31. ■ Free installation of remote cable management systems to prevent electrical disasters…

LS C&S Combating Cable Power Failure and Fire Through IoT

Photograph) An LS C&S worker monitoring the status of power distribution cables through the i-check system application installed on a mobile device. ■ Remote cable management system ‘i-check’ launched ■ Monitoring cable safety in…

Giới thiệu về LS Cable & System

 • Vốn đầu tư:
  triệu USD
 • Doanh thu:
  triệu USD
 • Nhân sự:
 • Công ty:
 • Giá trị số 1 của chúng tôi

  Khách hàng là trên hết

  Làm hài lòng khách hàng thông qua sự khác biệt
 • Giá trị số 2 của chúng tôi

  Một LS C&S

  Tối đa hóa sức mạnh tổng hợp thông qua truyền thông
 • Giá trị số 3 của chúng tôi

  Quy tắc & Trách nhiệm

  Đóng vai trò là một công dân doanh nghiệp công bằng
 • Giá trị số 4 của chúng tôi

  Chuyên môn

  Đổi mới không ngừng thông qua sự thấu hiểu
TOP
TOP