• Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới

Giải pháp của LSCV

Tiêu đề

LS Cable & System Asia to Change Name to LS Eco Energy, Pursue New Businesses

Photograph) Panorama of LS Cable & System Asia’s Vietnamese production corporation LSCV ■ Second wave of growth momentum with launch of new businesses in submarine cables and rare-earth elements ■ Expansion of the submarine business and supply…

LS C&S Obtains International Certification for Turnkey Project Management and Improves…

Photograph 1) LS C&S Technology Development HQ Director In-ho Lee (CTO, executive director, left) and LRQA CEO Il-hyeong Lee take a commemorative photograph for the acquisition of international certification for turnkey project management (ISO21502)…

Giới thiệu về LS Cable & System

 • Vốn đầu tư:
  triệu USD
 • Doanh thu:
  triệu USD
 • Nhân sự:
 • Công ty:
 • Giá trị số 1 của chúng tôi

  Khách hàng là trên hết

  Làm hài lòng khách hàng thông qua sự khác biệt
 • Giá trị số 2 của chúng tôi

  Một LS C&S

  Tối đa hóa sức mạnh tổng hợp thông qua truyền thông
 • Giá trị số 3 của chúng tôi

  Quy tắc & Trách nhiệm

  Đóng vai trò là một công dân doanh nghiệp công bằng
 • Giá trị số 4 của chúng tôi

  Chuyên môn

  Đổi mới không ngừng thông qua sự thấu hiểu
TOP
TOP