• Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới
 • Nhiều hơn, Xa hơn và ổn định hơn

  Thương hiệu
  hàng đầu cho giải pháp
  cáp tốt nhất

  LS Cable & System Vietnam hướng tới

Giải pháp của LSCV

Tiêu đề

LS Materials develops high-power load control system

​ Photograph) An employee of LS Materials is inspecting the high-power load control system. ■ Utilizes ultra capacitor (UC) to supply MW-class power in 0.1 seconds ■ Introduces stable power supply system for voltage and frequency fluctuations to…

LS Eco Energy supplies high voltage cables to Denmark

Photograph 1) Panoramic view of LS Eco Energy’s production plant in Vietnam Photograph 2) LS Eco Energy CI ■ For underground power grids connected to North Sea offshore wind farm ■ Started exporting to Denmark in 2017, now ranks…

Giới thiệu về LS Cable & System

 • Vốn đầu tư:
  triệu USD
 • Doanh thu:
  triệu USD
 • Nhân sự:
 • Công ty:
 • Giá trị số 1 của chúng tôi

  Khách hàng là trên hết

  Làm hài lòng khách hàng thông qua sự khác biệt
 • Giá trị số 2 của chúng tôi

  Một LS C&S

  Tối đa hóa sức mạnh tổng hợp thông qua truyền thông
 • Giá trị số 3 của chúng tôi

  Quy tắc & Trách nhiệm

  Đóng vai trò là một công dân doanh nghiệp công bằng
 • Giá trị số 4 của chúng tôi

  Chuyên môn

  Đổi mới không ngừng thông qua sự thấu hiểu
TOP
TOP