Energy

   Covering almost cable types for various applications, LS Cable & System Vietnam is not only a top leading power cable manufacturer in Indochina but also having the highest capacity in Southeast Asia. All cables are manufactured to ISO specifications and subject to exacting quality control procedures, ensuring rigid testing to relevant standards at every process of manufacturing. To support our customer, products are categorized as follows:

   Cáp chống cháy

   LSCV hiểu được vai trò quan trọng của cáp khi xảy ra hoả hoạn và, trong nhiều năm, đã phát triển chuyên môn thành thạo trong thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm chống cháy hoàn chỉnh bao gồm các sản phẩm An toàn phòng cháy và chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 332-1, IEC 332-3 (Cat A, B, C), Cáp An toàn cháy IEC 331 được sản xuất bằng vật liệu không tạo ra khói hoặc hóa chất nguy hiểm khi xảy ra hoả hoạn.

   Các tính năng và ưu điểm đặc biệt
   • Cáp chống cháy
     - Vẫn hoạt động ngay cả khi tiếp xúc với lửa và nhiệt độ cao, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

    

   Danh sách

   Sản phẩm liên quan

   TOP